ΜΕΤΑ ΒΡΕΦΙΚΟ

Μετα-Βρεφικό Τμήμα

Οι παιδαγωγοί προετοιμάζουν τα βρέφη για την ένταξη τους ως μέλη της σχολικής ομάδας. Δημιουργούν ερεθίσματα μέσω συζητήσεων και διαλόγων, μουσικού θεατρικού παιχνιδιού, καθώς και ομαδικού και ατομικού παιχνιδιού προκειμένου να ανακαλύψουν τον εαυτό τους και το περιβάλλον.

Επιμορφωτικά παιχνίδια

Κάνω διάλογο

Γίνομαι μέλος ομάδας