ΝΗΠΙΟ Α

Νήπιο Α΄

Τα παιδιά στο συγκεκριμένο τμήμα ασχολούνται με δραστηριότητες για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Δουλεύοντας σε εργαστήρια (μικρές ομάδες 3-4 ατόμων) εξερευνούν και ανακαλύπτουν το κοινωνικό τους περιβάλλον. Μέσω του σχεδίου εκπαιδευτικής δράσης (μια παιδαγωγική προσέγγιση, η οποία επιτρέπει την αυθόρμητη και συντονισμένη δραστηριότητα μιας ομάδας παιδιών) τα παιδιά ασχολούνται μεθοδικά με την εκπλήρωση μιας δουλειάς, την οποία έχουν επιλέξει τα ίδια. Η απασχόληση σε μικρές ομάδες αναπτύσσει το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, αλληλεγγύης και ευγενής άμιλλας.

Αναπτύσσω κριτική σκέψη

Ξεκινώ να μαθαίνω αγγλικά

Μαθαίνω να συνεργάζομαι