ΝΗΠΙΟ Β

Νήπιο Β΄

Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο συνειδητοποιούν τη γραφή τους ως ένα μέσο επικοινωνίας, ανάπτυξης ιδεών και μεταφοράς πληροφοριών. Ο εκπαιδευτικός επιδιώκει να βελτιώσει και να εμπλουτίσει τον προφορικό λόγο των παιδιών καθώς και να ενισχύει την έρευνα και τον πειραματισμό με την υλοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Το νηπιαγωγείο παρέχει μια ολοκληρωμένη προετοιμασία για το δημοτικό σχολείο.

Μαθαίνω την αλφάβητο

Μαθαίνω μαθηματικά

Συνεργάζομαι με άλλους