ΠΑΙΔΙΚΟ

Παιδικό Τμήμα

Οι εκπαιδευτικοί σε αυτό το τμήμα εμπλέκουν ενεργά τα παιδιά στην μαθησιακή διαδικασία. Μέσα από δραστηριότητες παρατηρητικότητας, σύγκρισης, ταξινόμησης και αντιστοίχισης προσπαθούν να αναπτύξουν τη προ-μαθηματική λογική. Ενισχύουν τη δημιουργικότητα με την υλοποίηση συγκεκριμένων κατασκευών και την ανάπτυξη του λόγου μέσα από το παραμύθι και το τραγούδι. Τα παιδιά μαθαίνουν να δουλεύουν σαν ομάδα για την υλοποίηση κάποιων στόχων. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι παρακινητικός και εμψυχωτικός.

Κάνω κατασκευές

Μαθαίνω για το περιβάλλον

Θεατρικό παιχνίδι