ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκδρομές

Εκπαιδευτικές Εκδρομές

Τέχνες & Μουσική

Τέχνες & Μουσική

Φυσικές Επιστήμες

Φυσικές Επιστήμες

Εκπαιδευτικές Εκδρομές

Επισκέψεις σε μουσεία, θεατρικές παραστάσεις, εκπαιδευτικούς χώρους με σκοπό τα παιδιά να γνωρίσουν βιωματικά τον κόσμο της πολιτισμικής κληρονομιάς, της κουλτούρας και του περιβάλλοντος του τόπου μας.

Ιστορία Τέχνης & Μουσική Αγωγή

Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο εποπτικό υλικό ενθαρρύνει τα παιδιά να ανακαλύψουν στοιχεία της τέχνης και της μουσικής.

Φυσικές Επιστήμες - Πειράματα

Τα παιδιά διεξάγουν πειράματα, ενώ ο εκπαιδευτικός τα ενθαρρύνει μέσω ερωτήσεων να παρατηρησουν και να ανακαλύψουν βασικές αρχές των φυσικών επιστημών.

Αγγλικά

Ο εκπαιδευτικός επιδιώκει την πρώτη γνωριμία του παιδιού με την ξένη γλώσσα με την χρήση συγκεκριμένου εποπτικού υλικού.

Φυσική αγωγή

Κολυμβητήριο – Τένις
Δραστηριότητες που πραγματοποιούνται είτε εντός είτε εκτός σχολικού περιβάλλοντος 2 φορές την εβδομάδα από ειδικά εξειδικευμένο προσωπικό.