Αγγλικά

Do you speak english ?

Ο εκπαιδευτικός επιδιώκει την πρώτη γνωριμία του παιδιού με την ξένη γλώσσα με την χρήση συγκεκριμένου εποπτικού υλικού.

12-1920x800