Φυσικές Επιστήμες

Πειράματα

Τα παιδιά διεξάγουν πειράματα, ενώ ο εκπαιδευτικός τα ενθαρρύνει μέσω ερωτήσεων να παρατηρήσουν και να ανακαλύψουν βασικές αρχές των φυσικών επιστημών.

12-1920x800