ΟΡΓΩΜΑ – ΣΠΟΡΑ

Στη θεματική ενότητα του οργώματος και της σποράς ασχοληθήκαμε με διαδραστικό τρόπο.
Κατασκευάσαμε τη μακέτα “ Το χωράφι του γεωργού”. Αφού ζωγραφίσαμε και κόψαμε τις αντίστοιχες εικόνες φυτέψαμε φακές δημιουργώντας το χωράφι του.